تعمیر ماشین لباسشویی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الکترو ولتاژ اسکندر حیدری خیابان پاده گان نبش چهارراه فلسطین
3338019
2
ایران تکنیک علی اصغر حاج شفیعیها خیابان عبیدزاکانی جنب یخچال سازی
2224848
3
خدمات فنی آرمین غلامرضا حیدری خیابان فردوسی شمالی جنب کوچه شقایق
3332710
4
خدمات فنی اسمائیلی مجید محمد اسمائیلی خیابان نادری جنوبی داخل کوچه شهید محمودیان
2222324
5
خدمات فنی امیر محمد پیکرلو خیابان بلوار مدرس شمالی جنب تاکسی تلفنی دهخدا
3347161
6
خدمات فنی بهروز بهروز ساعتچی خیابان راه آهن جنب آبانبار سردار
2555345
7
خدمات فنی بیوک آقائی بدیع الله بیوک آقائی خیابان سعدی شمالی مقابل دبستان حیدری
3335646
8
خدمات فنی پارس حسن صفری خیابان راه آهن- مقابل کارخانه کشمش نبش کوچه شهید زندی پور
2572590
9
خدمات فنی تکنیک سرویس کاظم معروفخانی خیابان حیدری مقابل درمانگاه پاکروانجنب نانوائی بربری پزی
3355651
10
خدمات فنی حضرتی اسدالله حضرتی خیابان بلوار شمالی بالاتر از سه راه عدل
3330850
11
خدمات فنی حمید غلامرضا کشاورز حمید خیابان سعدی شمالی (حیدری) مقابل درمانگاه پاکروان جنب سوپر گوشت
3322846
12
خدمات فنی رستمی سعید رستمی اقبالیه - خیابان امام رضا (ع) پلاک 520
5429920
13
خدمات فنی رضا حمیدرضا پازوکی خیابان طالقانی جنب تعاونی مصرف تولی پرس
2223183
14
خدمات فنی زندیه حجت اله زندیه خیابان تهران قدیم داخل کوچه17 ( پیرحصار) پلاک 19
2553657
15
خدمات فنی زیمنس شهرام حیدری نوروزیان شهرک شهید رجائی کوچه 5 جنب آموزشگاه سروش
3667075
16
خدمات فنی صمیمی بهمن صمیمی خیابان عبیدزاکان مقابل مسجد آقاکبیر
2227380
17
خدمات فنی فریدون فریدون جلیله وند خیابان فردوسی شمالی مقابل پیتزاپله
3337768
18
خدمات فنی کشاورز چنگیز کشاورز رهبر خیابان بلوار شمالی بعداز فلکه جنب نمایشاه اتومبیل کیانی
3346720
19
خدمات فنی کیوان امیرحسین پهلوانی خیابان پادگان مقابل پارک ملت
3341696
20
خدمات فنی گمرکچی غلامرضا یوسف گمرکچی خیابان تهران قدیم مقابل بربری پزی
2558491
21
خدمات فنی گیلک محمد گیلک خیابان جانبازان خیابان پیروزی مقابل ساختمان مهر
3661090
22
خدمات فنی مالکی عباس مالکی خیابان تهران قدیم جنب کوچه حکیم
2564040
23
خدمات فنی مجابی سید ابوالفضل مجابی خیابان سعدی چهار راه بوعلی
3338224
24
خدمات فنی مجابی 2 سید مرتضی مجابی خیابان بوعلی غربی مقابل اغذیه رنگارنگ
2227839
25
خدمات فنی محمدی نقی محمدی خیابان أیت الله کاشانی جنب تاکسی تلفنی البرز
2220023
26
خدمات فنی مرتضوی سید علی مرتضوی کارگر کهن خیابان بلوار شمالی جنب کوچه ملت
3331129
27
خدمات فنی نیک راه محمد حسین نیک راه خیابان نادری داخل کوچه امیر امجد
2232132
28
خدمات فنی هاشمی داود هاشمی شهرک مهدیه خیابان ابوریحان بیرونی بهار پنجم
3678924
29
خدمات مهندسی معین یونس زرآبادی پور خیابان بلوار سعادت جنب کوچه نسترن
3689344
30
سوپرتکنیک میرنورالدین حاجی میرصادقی خیابان عبید زاکان مقابل کوچه شهید مافی
2221212
31
موسسه خدمات فنی بابائی نوید بابائی جانبازان - بلوار ایران خیابان پیروزی
3675255