تولید و تعمیر الکتروموتور

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الکترو امیدوار محمد مهدی مجیدی خیابان شهدا جنب دفتر خانه 6
2221602
2
الکترو تکنو عیسی مجیدی خیابان شهید انصاری جنب کوچه امامزاده اسمائیل
2557671
3
الکترو تهران کار قدیر رهنما خیابان منظری جدید جنب کوچه کرمانی
2552449
4
الکترو دینامیک حسن نوروزی خیابان راه آهن جنب آبانبار سردار
2565238
5
الکترو فنی صنعتی ملکی غلامرضا ملکی خیابان منتظری قدیم بالاتر از سلامگاه
2559511
6
الکترو کهربا محمد رضا جوادی خیابان منتظری جدید - جنب پاساژ امت
7
الکترو میهن نورالله مافی خیابان بلوار خرمشهر مقابل تامین اجتمائی
2558543
8
الکترو ولتا محمد رضا میراب تقاطع خیابانهای مولوی و منتظری نبش خیابان منتظری جدید
2553898
9
الکترو هارمونیک عباس رشوند جاده الموت روستای کورانه مقابل مزار ( قبرستان )
2423674
10
الکتروتکنیک آسیا احمد احمدی خیابان منتظری جدید مقابل بانک تجارت
2570840
11
الکتروتکنیک المهدی سعید سعید گردانیها نیکو زاد خیابان منتظری جدید انتهای خ نواب جنوبی مقابل میدان خشکبار
2572122
12
الکتروتکنیک ایران دوست رسول ایران دوست خیابان منتظری جدید مقابل مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
2556500
13
الکتروتکنیک ایران صنعت محسن صالحی خیابان سعدی مقابل بانک انصارالمجاهدین
3340488
14
الکتروتکنیک پوریا علی عبد الرضازاده خیابان آیت الله کاشانی جنب خیابان شاهد
2224286
15
الکتروتکنیک سرچشمه مجید کریمی خیابان طالقانی مقابل سیما ارشاد داخل کوچه سرچشمه
2229506
16
الکتروتکنیک سعدی فردین نبی خانی خیابان سعدی جنب منبع آب
3340579
17
الکتروتکنیک سینا ذکرالله فلاح شیخلری بلوار سردار آزادگان جنب سنگبری اقبال
2558369
18
الکتروتکنیک ماهان مرتضی عبد الرضا زاده خیابان تهران قدیم مقابل هنرستان شهید انصاری
2576776
19
الکتروتکنیک محسن محسن حمیدی بخش مرکزی قزوین روستای کورانه خیابان اصلی
2424249
20
الکتروتکنیک مسعودنیا محمد رضا مسعودنیا خیابان بلوار شمالی بالاتر بنگاه معاملات ملکی رشوند
3333405
21
الکتروتکنیک نیلی احمد نیلی خیابان نادری شمالی جنب داروخانه رازی
3326933
22
الکتروتکنیک یگانه محمد یگانه فرد خیابان منتظری جدید مقابل کوچه کرمانی
2555690
23
الکتروصنعت محمد رضا مهشیدی فر خیابان آیت الله کاشانی مقابل مدرسه استسنائی
2229616
24
الکتروصنعت جلیلوند محرم جلیلوند خیابان تهران قدیم جنب فلکه تهران قدیم
2555111
25
الکتروصنعت شهاب محمد رضا عباسی خیابان نواب شمالی مقابل راهنمایی و رانندگی
3360211
26
الکتروصنعت نوین ابوالفضل طاهرخانی خیابان نواب جنوبی مقابل شهرداری منطقه یک
2224077
27
خدمات فنی احمدی فرامرز احمدی خیابان سعدی جنب کتابخانه کودک و نوجوان
3320256
28
خدمات فنی پارسا سید مصطفی حسینی خیابان عبیدزاکان بازارچه آقاکبیر
2234548
29
خدمات فنی زمانی علی زمانی بهمدانی خیابان عبیدزاکانی مقابل مسجد آقاکبیر
2235128
30
خدمات فنی محسن محسن هادی پور خیابان منتظری جدید جنب مسجد حضرت ابوالفضل ( ع)
2573860
31
خدمات فنی نیکو علی نیکو خیابان امام خمینی طبقه همکف پاساژ علیجانی مقابل مسجد حجتی
2228129
32
خدمات فنی نیلی جواد نیلی خیابان نادری شمالی جنب داروخانه رازی
3326933
33
سیم پیچی اتارخانی جلال اتارخانی خیابان شهدا جنب گاراژ سابق بوئین زهرا
2555353
34
سیم پیچی اسکندری عمرانعلی اسکندری شهرک مهدیه (آبگیلک) خیابان امام خمینی جنب مسجد صاحب الزمان
3671415
35
سیم پیچی برق صنعتی محمدی رضا محمدی شهر محمود آباد نمونه خیابان آیت اله خامنه ای نبش پاسداران
36
سیم پیچی بهرامی حمزه بهرامی خیابان سعدی اول خیابان کارگر مقابل منبع آب
3359215
37
سیم پیچی بهروز بهروز عابدی خیابان نواب شمالی بعد از راهنمایی - مقابل پایگاه آتش نشانی
38
سیم پیچی تکنو کار محمد رضا افشار ایرانی خیابان نواب شمالی بعد از چهار راه راهنمائی و رانندگی مقابل کتابخانه
3344380
39
سیم پیچی رجبی تقی رجبی خیابان طالقانی جنب کوچه دارائی
2226255
40
سیم پیچی سعید سعید عباسی خیابان نواب شمالی مقابل بازار روز جنب کوچه شفاعت
3323580
41
سیم پیچی سلطانی رحیم زارع سلطانی خیابان منتظری جدید مقابل بانک تجارت
2550087
42
سیم پیچی شیخی حامد شیخی جاده الموت - روستای رشتقون خیابان اصلی جنب سوپرمارکت یاران
2433678
43
سیم پیچی طباق فر صفر علی طباق فر خیابان فلسطین شرقی جنب نمایشگاه اتومبیل شریفی
3320148
44
سیم پیچی علی محمد علی طالبی میزوجی بلوار امام خمینی (ره) - نوروزیان مابین کوچه 21 و 23
3680253
45
سیم پیچی محمد نقی حبیب محمد نقی حبیبی خیابان سعدی شمالی (حیدری ) بالاتر از مسجد صاحب الزمان (ع)
46
سیم پیچی مغناطیس محمد حسن صمدی فر خیابان سعدی خیابان رسالت مقابل هنرستان شهید چمران
3328165
47
سیم پیچی نیرو کار مرتضی جلیلوند شیرخانی تبار خیابان امام خمینی جنب مسجد حجتی
2234018
48
سیم پیچی نیلی محمد هادی نیلی خیابان منتظری قدیم بعد از سلامگاه جنب کوچه عسگری
2562789
49
سیم پیچی یوسفی محمد رضا یوسفی مرزدشت خیابان عارف جنب بنگاه لشگری
3321296
50
موسسه الکترو کاشانی امیر مهره چی کاشانی خیابان منتظری جدید جنب کوچه مسجد خواجه شهدا (شماره 9)
2554364
51
موسسه سیم پیچی توان عبدالله ارقند خیابان کمربندی جمهوری اسلامی جنب میمون قلعه
52
موسسه فنی رضا عبدالله طاهری حسین آبادی خیابان منتظری قدیم جنب کوچه دباغان
2568213