تولید و تعمیر ماشین آلات سنگ بری و کف سابی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الکترو جنرال سید جلال شیرخورشیدی خیابان پیغمبریه مقابل فشنگچی
2227322
2
الکترو قائم اصغر زاجکانی خیابان اسدآبادی مقابل شیشه چی جنب بانک تجارت
2568378
3
خدمات فنی تکنو جنرال رضا احمدی خیابان منتظری جدید مقابل کوچه مسجد خواجه شهدا
2567792
4
خدمات فنی صانع محرم عزیزی خیابان نواب شمالی بعد از راهنمایی و رانندگی نبش کوچه شهید سلیمی
3342907
5
خدمات فنی عظیمی فریدون عظیمی خیابان نواب شمالی مقابل راهنمائی و رانندگی
3334095