بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
عکاسی حمید (مشروط) محمد علی حاجی نجفی خیابان پادگان روبروی کوچه فروردین
3339854
2
عکاسی یونیک عبدالامیر علیزاده خیام شمالی ساختمان جلالیان طبقه اول واحد 3
3352622