امانت فروشی (کالاهای دست دوم )

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اکبر شاهی محرم اکبر شاهی مینودر میدان حافظ بازارچه مروارید
3780445
2
امامی محمد علی امامی خ-شهدا جنب بانک ملی
2557715
3
تقوی سید هادی تقوی خ- شهدا کوجه حلاجان جنب مسجد جامع
2561529
4
درویشوند کلعلی زنکی وند درویشوند خ- نواب شمالی
3356776
5
دوالقدر نظام علی دوالقدر خ- نادری شمالی نرسیده به چهارراه نادری
3332684
6
ربیعی محمد ربیعی خ- شهداء بازارچه سپه
2568815
7
ساکانلو یاسین ساکانلو خ- شهدا کوجه حلاجان جنب مسجد جامع
2570802
8
سمسار حشمت الله اسلامی خیابان پادگان روبروی موسسه مالی و اعتباری عسگریه
3352280
9
سمساری عزیزی شهرام عزیزی خیابان شهدا جنب مسجد جامع
2563251
10
سمیاری زمانی رسول زمانی اقبالیه نبش خیابان 22 بهمن نبش ک سلامت
5422511
11
شاطرها مصطفی شاطرها خ- شهدا جنب مسجد جامع
2571732
12
طالشی(تک) محمدحسن طالشی خ- حیدری جنب استریو ساحل
3332073
13
طیبا علی اکبر طیبا خ- شهید انصاری روبروی پاساژ امام خمینی
2550305
14
طیبا یعقوب طیبا خ- شهدا جنب مسجد جامع
2561213
15
کریم خانی رحمت کریم خانی زند خیابان شهدا کوچه حکیم
2566462
16
کشاورز باقر کشاورز سیاهپوش قزوین خیابان حیدری روبروی ایستگاه
3325878
17
کمالی احمد کمالی ها خ شهدا بازارچه اول کوچه حکیم
2564236
18
ولی زاده علی اقا ولی زاده خ- شهدا جنب مسجد جامع
2562010