خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
احمدی محسن احمدی خیابان راه آهن نبش کوچه جلیلی
2571629
2
الیکاهی جمشید الیکاهی خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2228361
3
امپراطور حمید خوانساری خ-فردوسی جنوبی
2238008
4
برگ سبز 2 مجید اهنکریان خ-فردوسی
2228217
5
بهرامی خالد بهرامی خ- نواب شمالی کوی 104
3353707
6
پارس خزر نادر کنعانی خیابان امام خمینی مجتمع تجاری سعادت طبقه 2
7
پاسارگارد عباس علی جانی فردوسی نبش کوچه نسترن فروشگاه پاسارگارد
2245200
8
پاشایی تقی پاشایی خ پیغمبریه روبروی چهار انبیا
2223447
9
پور ادیب مسعود پور ادیب خ- نادری شمالی میدان میر عماد
3357595
10
پیامد محمد سهرابی اقبالیه خیابان امام خمینی(ره)کوی محمدی
02825427638
11
تقی حلاجان(صدا وسیما) غلامرضا تقی حلاجان خ- فردوسی
3337105
12
جوادیها مسعود جوادیها خ- امام خمینی
2234360
13
جهان تصویر اسماعیل قموشی خ- فردوسی جنوبی روبروی جانباز
2229172
14
حاجی زاده علیرضا حاجی زاده خیابان امام خمینی (ره) پاساژ مرکزی طبقه همکف
2233966
15
حامد محسن علی جانی بلوار مدرس روبروی ایران خودرو فروشگاه حامد
3342572
16
حکمی (امیر) محمد علی حکمی خیابان خیام پاساز خیام طبقه زیر
2242677
17
خرمشهر حسن رجبی شوشتری خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2229479
18
خوانساری مجید خوانساری خ- فردوسی جنوبی
2228300
19
رازقی علی اصغر رازقی خ پیغمبریه پایین تر از ک برق
2222182
20
رهنما فریدون رهنما خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2227723
21
رهیاب سیستم هادی بابایی نژاد خیابان امام خمینی (ره) پاساژ مرکزی طبقه همکف
2242465
22
زند مافی مهدی زند مافی خ-تهرانقد یم
2569195
23
سلیمی کرمعلی حاج آقا محمد سلیمی خیابان شهید انصاری پاساژ نبویه
2234900
24
شهرزاد مهران ساقرچیها فردوسی جنوبی مقابل کوچه صداقت
2225089
25
صرافها حمید صرافها تقاطع خیابان بوعلی و خیام جنب بانک کشاورزی
3333416
26
طنین محمد خوانساری فردوسی ساختمان نسترن
2221430
27
غفار مسعود غفار خ- فردوسی
2221881
28
فلاتی عسگر فلاتی خیابان امام خمینی پاساژ مرکزی
2239847
29
قایم مهدی گودرزوند خ- فردوسی نرسیده به چهارراه
2221249
30
قایمی مجید قایمی خ- فردوسی جنوبی
2238508
31
قدیری عباس قدیری خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2233032
32
قلی بور محمود قلی بور خ- فردوسی جنوبی جنب کوچه امیر امجد
2229016
33
قموشی حیدر قموشی خ- فلسطین شرقی
3334754
34
کی فرزندی اکبر کی فرزندی اصل خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2235553
35
ماله میری سیروس ماله میری محمود آباد خ امام ک منتظری پ11
2264747
36
محمدی حسن نور محمدی خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2225698
37
مراقی داود مراقی خ- مجاهدنرسیده به فلکه حسن پور
3351815
38
مرندیان احمد مرندیان خ- امام خمینی پاساژ مرکزی
2235322
39
مهدی پور علی مهدی پور ناصر آباد روبروی مدرسه وحدت
2533837
40
مهدی صوت مهدی الوندی خ- فردوسی روبروی کوچه امیر امجد
2234333
41
میرزائی علی روییگر میرزائی پیغمبریه روبروی چهار انبیاء
2239984
42
نباتی نقد علی نباتی اقبالیه خیابان امام رضا ع روبروی کوچه محمدی
02825424023
43
نجفی محمد رضا نجفی خیابان پادگان جنب کوچه مسجد رضوی
3335675
44
ولی زاده مجید ولی زاده خیابان امام خمینی(ره)پاساژ مرکزی
2228041