خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اباذر خدادادی اباذر خدادادی خ مولوی - بازار دباغها - جنب مسجد شهید ثالث
2238255
2
احمد عباسعلی نزاد احمد عباسعلی نژاد خیابان مولوی - بازار دباغها
2234221
3
پلاستیک فروشی مریم قلی پورفرد مریم قلی پورفرد محمود آباد- خیابان شهید بابایی
4
علیرضا عسکری علیرضا عسکری خیابان امام-سرای پنبه-ضلع غربی
3334497
5
کیمیا پلاسکو حسین طاهر نژاد قزوین - میدان آزادی ( سبزه میدان ) - جنب گاراژ فردوسی قدیم
2223846
6
مشمع میرعبدالعظیمی محمدرضا میرعبدالعظیمی خیابان خیام - کوچه شماره یک
2230770
7
مشمع و نایلون علی تیموری علی تیموری خیابان غیاث آباد-حد فاصل کوچه 17-15
3689098
8
مشمع و نایلون ابوالقاسم گرامی ابوالقاسم گرامی خیابان امام خمینی - میدان سعادت - جنب بانک تجارت
2225460
9
مشمع و نایلون احمد حاجی ملاباقری احمد حاجی ملاباقری خ مولوی - دهنه دیمج
2228445
10
مشمع و نایلون ازمحمدی مصطفی ازمحمدی اقبالیه - خ شهید باهنر- نبش کوچه شهید نوروزی
5428738- 0282
11
مشمع و نایلون اصغر سیف زاده کیوج اصغر سیف زاده کیوج خیابان مولوی - بازار دباغها - مقابل آب انبار
2229045
12
مشمع و نایلون اصغر نسخه چی اصغر نسخه چی خیابان سعدی- جنب گاراژ حسینی- جنب عکاسی نگار
2222053
13
مشمع و نایلون اویسی مجید اویسی خ امام خمینی - بازار مسگرها - ضلع شمالی
2235533
14
مشمع و نایلون جواد گرامی پور جواد گرامی پور خ شهیدانصاری - بازار نبویه - داخل پاساژ- طبقه همکف
2221175
15
مشمع و نایلون حاجی نصیری محمدمهدی حاجی نصیری خ امام خمینی - بازار لبافها
2221273
16
مشمع و نایلون حسن کریمی حسن کریمی خیابان امام خمینی ( ره ) - میدان سعادت - کوچه وصال 2 - جنب بانک ملت
2236032
17
مشمع و نایلون حسین کریمی حسین کریمی خ امام خمینی - مقابل موسسه مالی و اعتباری انصار
18
مشمع و نایلون حیدر سیف اله زاده حیدر سیف اله زاده خیابان مولوی - بازار روغنگیرها
2225546
19
مشمع و نایلون داود محمدعلی خانی داود محمدعلی خانی خ امام خمینی- بازار بزازها - جنب بانک ملی شعبه بازار
2222674
20
مشمع و نایلون رضوان عباسعلی نژادکیوج رضوان عباسعلی نژاد کیوج خیابان مولوی - بازار دباغها - جنب مسجد شهید
2226076
21
مشمع و نایلون سید عزیز موسوی سید عزیز موسوی خیابان امام خمینی ( ره ) - روبروی بانک ملت - جنب مدرسه التفاتیه
2224982
22
مشمع و نایلون سیدابوالفضل موسوی سیدابوالفضل موسوی خ امام خمینی - بازار کفاشها
2243807
23
مشمع و نایلون سیدساجدین ابراهی سیدساجدین ابراهیمی خیابان امام خمینی - بازار ریسمانسنج
2220873
24
مشمع و نایلون شهاب زاده سیدمحمد شهاب زاده خ شهیدانصاری- مقابل تالار میعاد
2233915
25
مشمع و نایلون شیشه گر حسین شیشه گر خ ملک آباد- روبروی تعاونی اعتبار فرهنگیان
2239189
26
مشمع و نایلون صرافها محسن صرافها خیابان طالقانی - مقابل بانک تجارت - نرسیده به سینما ارشاد
3329201
27
مشمع و نایلون صغری مولائی صغری مولائی خ امام خمینی- بازار علافها - ابتدای کوچه گیوه کشها
2220941
28
مشمع و نایلون عالمی حجت الله عالمی خیابان مولوی-روبروی مسجد ملاوردیخان
2247688
29
مشمع و نایلون عبدالرحیم جلالیان عبدالرحیم جلالیان خیابان امام خمینی - بازار قیصریه تنکابنی
2225391
30
مشمع و نایلون علی بهشتی علی بهشتی خیابان شهدا - بازارچه شهدا ( بازارچه اول ) - سمت چپ
3342538
31
مشمع و نایلون علیخانی ها علیرضا علیخانیها خیابان مولوی - دهنه دیمج
2227184
32
مشمع و نایلون فروشی حسن عالمیان حسن عالمیان قزوینی نژاد خ مولوی- بعد از مسجد صالحیه
2221458
33
مشمع و نایلون فروشی سعید وردست خوینی سعید وردست خوینی خامام خمینی- انتهای بازار بزازها- بازار جلودار- سرای خطیب
2239909
34
مشمع و نایلون فروشی علی محمد درافشانی علی محمد درافشانی خ امام خمینی- میدان سعادت- بازار لبافها
2223452
35
مشمع و نایلون فروشی قاسم کریمی قاسم کریمی خ امام خمینی - بازار ریسمانسنج - مقابل بانک سپه
2221901
36
مشمع و نایلون فروشی قربان قاسمی قربان قاسمی خ نادری جنوبی- جنب بن بست شهیدان حاجی میری
2236070
37
مشمع و نایلون فروشی مجید روحانی فرد مجید روحانی فرد خ امام خمینی - بازار حلاجها
2225190
38
مشمع و نایلون کاظم قربانی کیوج کاظم قربانی کیوج خیابان مولوی - انتهای بازار علافها - بازار دباغها
2238389
39
مشمع و نایلون کانطوری زهرا کانطوری خیابان پادگان - مقابل انبار شهرداری
3330680
40
مشمع و نایلون کرمی حمیدرضا کرمی خ امام خمینی- سرای پنبه - داخل دالان - ضلع شرقی
2243935
41
مشمع و نایلون کریم سیف اله زاده کریم سیف اله زاده خ مولوی- گرده بازار-دالان دراز- سرای حاج رسول
42
مشمع و نایلون گنجی پور محمود گنجی پور خ امام خمینی - بازار کفاشها
2222625
43
مشمع و نایلون محمد عباسعلی نژاد کیوج محمد عباسعلی نژاد کیوج خیابان مولوی - انتهای بازار علافها - جنب درب مسجد شهید ثالث
2234221
44
مشمع و نایلون محمد کیانی انبوهی محمد کیانی انبوهی خیابان مولوی - دهنه دیمج
2237622
45
مشمع و نایلون محمود قربانی محمود قربانی خ مولوی- ابتدای گرده بازار
2226202
46
مشمع و نایلون محمود نسخه چی محمود نسخه چی خیابان امام خمینی - چهارراه سعدی
2234082
47
مشمع و نایلون مصطفی علی بابائی مصطفی علی بابائی خ مولوی- دهنه دیمج
2227944
48
مشمع و نایلون مظلومی حسن مظلومی خ نادری جنوبی - جنب کوچه رهبری
2239340
49
مشمع و نایلون موتابها محسن موتابها خیابان مولوی-بالاتر از مسجد صالحیه
2234884
50
مشمع و نایلون مهدی فلاحی مهدی فلاحی خ امام خمینی - ورودی سرای پنبه - ضلع شرقی
2235643
51
مشمع و نایلون میرزا علیان حسین میرزا علیان خیابان امام خمینی ( ره ) - بازار پی فروشها
2220399
52
مشمع و نایلون نیک بخت محمدعلی نیک بخت اردلانی خیابان مولوی - بازار پشم فروشها
2220861
53
مشمع و نایلون هادی پورنغز هادی پورنغز خیابان نادری شمالی - مقابل داروخانه رازی
3330070
54
مصطفی دست فروش خلج مصطفی دست فروش خلج خیابان مولوی مقابل مسجد شهید ثالث
2233186
55
مهری بیرامی جعفرزاده مهری بیرامی جعفرزاده خیابان خیام شمالی جنب بانک رفاه ساختمان مروارید واحد 9