تولید اتاق وسایل نقلیه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اتاق سازی صداقت عباس یگانه فر خیابان اسدآبادی دوراهی همدان گاراژ صداقت
2559197
2
اتاق سازی نوین رضا حاج فتحعلی پور قزوین - خ تهران قدیم - پل جمهوری اسلامی - گاراژ یعقوبی
2566262
3
اطاق سازی آذربایجانی صغری آذربایجانی دو راهی همدان، گاراژ نوروزیان جدید
3341687
4
اطاق سازی زهدی قاسم زهدی فلکه تهران قدیم، گاراژ خاور میانه
2570487
5
اطاقسازی شمخانی علی شمخانی کمربندی تهران قدیم، گاراژ یعقوبی
2551635
6
اطاقسازی علی حبیبی علی حبیبی کمربندی ترانزیت، گاراژالمهدی
2566262
7
اقا سید سید جلال بی نیاز فلکه تهران قدیم کمربندی جنوبی گاراژ یعقوبی
2225573
8
برادران اسماعیل علی اسمعیلی خیابان اسدآبادی خیابان صناعت گاراژ نوروزیان
2569741
9
محسن دوستی محسن دوستی اقبالیه خ امام بعر از پلیس راه پشت پمپ بنزین گاراژ اقبال