چلنگری (آهنگری سنتی)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهنگری بهرامی علی بهرامی ایوانکی خیابان مولوی کوی بازار بازار آهنگرها
2238362
2
آهنگری سنتی حاجی علی اصغری علی حاجی علی اصغری خیابان میرزا کوچک خان، کوچه شهید احمد شریفی
2233731
3
آهنگری سنتی حداد سید مهدی حداد قزوین، خیابان مولوی، بازار آهنگران
2234187
4
اهنگری علی اقا علی بهرامی ایوانکیی قزیوین مولوی بازار کوی اهنگران پلاک1163
2242674
5
غلامحسین حاجی علی اصغری غلامحسین حاجی علی اصغری قزوین - خ امام خمینی - بازار اعلاف ها - راسته آهنگران
2235214
6
محمود حداد توکلی محمود حداد توکلی قزوین - خ امام خمینی - بازار پی فروشها - راستای آهنگرها
2225483