کرکره سازی فلزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
عراقی محمد اسماعیل عراقی خ امام خ آهنگر رودخانه بازار
224336
2
غفور رحیمی غفور رحیمی محمود آباد - خ آیت اله خامنه ای ایستگاه اول
02822264487
3
کرکره سازی عراقی سعید قفلی خیابان امام گاراژ رحمانی حیاط دوم کرکره سازی عراقی
2235581
4
کرکره سازی غلامعلی کاظمی غلامعلی کاظمی خیابان امام خمینی گاراژ رحمانی
2241701
5
کرکره سازی ملکی محمود ملکی خیابان اصفهان - جنب انبار پرسی گاز
2561493
6
محمدعلی خلجی کشمرزی محمدعلی خلجی کشمرزی قزوین - اقبالیه - خیابان امام خمینی روبروی سنگبری پ 526
7
نوین درب (کرکره سازی توکلی) رضا توکلی خیابان آهنگر، رودخانه بازار
2563980