اخبار

عمر ناوگان باری قزوین بالاتر از میانگین کشوری

منبع: روزنامه ولایت قزوین

زمان: شنبه 18 ارديبهشت 1395