اخبار

سه کاراته کا قزوینی در دور دوم رقابت های انتخابی تیم ملی

منبع: صدای قزوین

زمان: شنبه 18 ارديبهشت 1395