اخبار

امسال هیچگونه افزایش کرایه توسط تاکسیرانی قزوین اعمال نشده است

منبع: صدای قزوین

زمان: شنبه 18 ارديبهشت 1395