اخبار

برخورد 16 دستگاه خودرو در آزاد راه قزوین - کرج یک مصدوم داشت

منبع: صدای قزوین

زمان: شنبه 18 ارديبهشت 1395