اخبار

اختصاص 3میلیارد ریال برای طرح توسعه ترمینال آزادگان قزوین در سال جاری

منبع: صدای قزوین

زمان: شنبه 18 ارديبهشت 1395