اخبار

هوشمندسازی۳۰ درصد از مدارس استان قزوین

منبع: صدای قزوین

زمان: يكشنبه 19 ارديبهشت 1395