اخبار

استاندار قزوین بر احداث میدان میوه و تره بار قزوین تاکید کرد

منبع: صدای قزوین

زمان: يكشنبه 19 ارديبهشت 1395