اخبار

۹ هزار مترمربع به پارک علم و فنآوری قزوین افزوده می شود

منبع: صدای قزوین

زمان: يكشنبه 19 ارديبهشت 1395