گیتار یاماهاC80 اصل اندونزی

کاملا نو نیاز به کوک و تعویض سیم دارد بدونه تجهیزات به این قیمت فروخته میشود

قیمت: 500,000 تومان - تلفن: ۰۹۰۱۹۲۲۸۴۱۰