دوچرخه viva vortex

دوچرخه سالم سالم سند داره،3 ماهه خریدم،780 پول دادم. خواستید در خدمتم

قیمت: 490,000 تومان - تلفن: ۰۹۱۹۴۸۱۴۰۰۳