تلسکوپ نیمه حرفه ای CAMAR

تلسکوپ دسته دوم میباشد و از نظر اپتیکی کاملا سالم است و فقط قسمتی بسیار جزئی از پایه دارای شکستگی میباشد و به همین دلیل قیمت آن پایین تر میباشد.

قیمت: 500,000 تومان - تلفن: ۰۹۱۰۹۹۵۵۱۹۰