دوچرخه دنده ای

فروش دوچرخه ی 26 دنده ای سالم وروان دنده هاش سالمه لاستیک جلو نو خریدار واقعی تماس بگیرد

قیمت: 150,000 تومان - تلفن: ۰۹۱۹۹۳۰۱۱۳۶