فروش چای ساز

چای ساز تلفن: ۰۹۳۰۳۳۶۴۷۰۶ قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان چای ساز مارک Teafallسالمه ولی جعبه نداره .چند بار بیشتر استفاده نشده. (با تخفیف) لطفا فقط پیام بدید.

قیمت: 60,000 تومان - تلفن: ۰۹۳۰۳۳۶۴۷۰۶