فروش فرش ١٢متری

تلفن: ۰۹۳۵۸۵۷۱۷۹۲ قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان فرش ١٢ متری.بدون کوچکترین سوختگی یا ایراد .تخفیف سر معامله

قیمت: 220,000 تومان - تلفن: ۰۹۳۵۸۵۷۱۷۹۲