فروش خانه دوطبقه

شریف اباد کوچه اقاقیا پلاک 7

قیمت: 47,000,000 تومان - تلفن: 9127837612