سیم کارت 09121810613

لطفا فقط برای خرید ( به همان قیمت ذکر شده ) تماس بگیرد .

قیمت: 2,700,000 تومان - تلفن: 09126823166