فروش آپارتمان

شخصی ساز-دارای آسانسوروپارکینک مسقف و وام-دونبش -خواروبار ومیوه فروشی ونانوایی وتاکسی واتوبوس سرکوچه

قیمت: 95,000,000 تومان - تلفن: 09193837751