فروش آپارتمان

واحد هشتادو سه مترو نیم طبقه دوم دارای انباری وپارکینگ -دوخوابه -آشپزخانه بزرگ - تازه نقاشی شده - این واحد در غیاث آباد وواقع درمجتمع مروارید است ودارای نگهبان بیست چهار ساعته محیطی آرام برای زندگی -بسیت میلیون هم وام دارد.لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد .

قیمت: 125,000,000 تومان - تلفن: 09125820255