فروش بلور قدیمی

بلور سفید قدیمی کار نکرده 25 پارچه عتیقه. قیمت توافقی

قیمت: 0 تومان - تلفن: 09037320119