فروش آپارتمان

6 واحدی متری 2200

قیمت: 170,000,000 تومان - تلفن: 09123825866