فروش ملک

فروش ملک دو بر280متر(20متربرخیابان-14متربرکوچه). خیابان فردوسی نبش کوچه اورژانس بیمارستان دهحدا

قیمت: 0 تومان - تلفن: 09127803293