فروش صندلی لهستانی

شش عددصندلی لهستانی قدیمی با رنگ اصلی

قیمت: 1,500,000 تومان - تلفن: 09102081597